สล็อต pg slot

การทดแทนสารเคมีที่เป็นพิษในพลาสติก ใบเสร็จก็อาจเป็นพิษได้เช่นเดียวกัน

การทดแทนสารเคมีที่เป็นพิษในพลาสติก ใบเสร็จก็อาจเป็นพิษได้เช่นเดียวกัน

หลักฐานที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่า BPS อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกับBPA การศึกษาใหม่หลายฉบับแนะนำว่าการปรับแต่งทางเคมีไม่เพียงพอที่จะทำให้ส่วนประกอบที่อาจเป็นอันตรายของพลาสติกเชื่องได้  บิสฟีนอล เอส หรือ BPS ซึ่งเป็นสารเคมีทั่วไปในพลาสติกและกระดาษทั่วไป มีผลเป็นพิษและทำลายฮอร์โมนในเซลล์และสัตว์เช่นเดียวกับญาติที่มีอายุมากกว่า บิสฟีนอล เอ หรือ BPA ผลการวิจัยล่าสุดทำให้เกิดข้อสงสัยว่า...

Continue reading...